Mesafeli Satış Sözleşmesi İçeriği
MADDE 1 : KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya (Tüketici’ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KURULMASI
2.1)Alıcı sözleşmeyi okuduğunu,anladığını,hakların ve  yükümlülüklerin bilincinde olduğunu kabul eder.
2.2)Satıcı(kusadasicicekci.net) ve alıcı, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu,sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizlik bulunmadığını kabul ederler.
2.3)Alıcı,sözleşmede yer alan işlemlerin kendi yararına olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve  tüm şartlara kendi özgür iradesi ile,hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek,isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
2.4 Satıcı ve alıcı, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını,menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
2.5 İşbu sözleşme, ekleri ve kusadasicicekci.net üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular kampanyalı satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik'in 6. maddesinin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.
2.6 İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarunca herhangi bir haksız şart içermemektedir.Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun hazırlanmıştır.
2.7 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.Yeni borçar kanunu'nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümleriden hiçbiri İşbu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.
MADDE 3 : SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Kuşadası Ertan Çiçekçilik ve Organizasyon
Adresi:  Hacivat Sk. No:5 (Şehiriçi Tansaş Arkası) KUŞADASI / Aydın
Telefon: 0256 612 35 82 
E-posta: info@kusadasicicekci.net
MADDE 4 - ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/
Unvanı:
Adresi:
Telefon:
 
MADDE 3 : SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün Teslimat Süreleri 
Çiçek ürünlerinin teslimatı sipariş sırasında seçtiğiniz tarih ve (varsa) saatte veya saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.
Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir. Gönderim yapacağınız şehre kargo ile gönderilen hediye ürünleri 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir. 
Ürünler Hakkında : 
kusadasicicekci.net üzerinden verilen çiçek siparişleri ile ilgili olarak sitede gösterilen fotoğraflar ve gönderilen ürün arasında mevsimsel farklılıklar olabileceği ve bu farklılıkların sitede veya telefon ile alıcıya bildirileceği beyan edilir.
 
 
 
Teslimat Hakkında : 
Teslimat süreleri alıcı tarafından site üzerinden seçilir.Ancak alıcının kusadasicicekci.net'a en az 3-4 saatlik bir süre tanıması gereklidir.Aksi halde teslimatın saat farklı(1-2 saat) ile gecikebileceği alıcıya beyan edilir.
Siparişlerin sezonluk çalışma saati bitişinden 1 saat önce veya çalışma saati dışında verilmesi siparişlerin en erken diğer gün teslim edilmesi anlamına gelir.
Yukarı